Current Exhibitions

20210904 - 20211010
Nicklas Randau

Nicklas Randau

Mellan världar

”FÖR-VETAT blöder

två gånger bakom förhänget,

med-vetat
pärlar”

Det är underligt att måla något som inte går att titta på; när ögonen öppnas är själva sättet att se tillbakavridet. Jag ser på världen, men ser inte längre inuti den.

”Vid uppvaknandet flyger mitt sinne, direkt från det nära, för att åter skapa, i en värld där byggande är gratis, eller nästan gratis.”

Här är något annorlunda, det är ett annat här än det som nyss var; i drömmen svävade jag ovanför vattenytan, mot de tre öarna där skogen och träden lutar.
”Vad är en paradox? En paradox är en typ av tänkande som sträcker sig ut men aldrig når slutet på sin tanke. Varje gång utsträckandet inleds sker, mitt i resonemanget, en avståndsförskjutning och svaret blir ogripbart.”

Om de faller landar de i kudden.

 

  Paul Celan, Det sena verket (Riga: Albert Bonniers förlag, 2020), 483.
  Paul Valéry Collected works of Paul Valéry, volume 2, Poems in the rough (Princeton: Princeton University Press, 1969), 159.
3 Anne Carson, Eros den bitterljuva (E-boksproduktion Bonnierförlagen, 2020), 141.
 

  

Nightlight, 2021, olja på duk, 115 x 140 cm

 

Regnet inomhus, 2021, olja på duk, 190 x 195 cm

Utan titel, 2021, olja på duk, 70 x 95 cm

The drawing light, 2021, olja på duk, 70 x 95 cm

 

Submarine, 2021, olja på duk, 45 x 55 cm

20210904 - 20211010
Nygårds Karin Bengtsson

Nygårds Karin Bengtsson

Privata Samtal

Nygårds Karin Bengtsson har blivit uppmärksammad för sina måleriska fotografier av ensamma människor i avskalade rum och ensliga landskap. Hennes återkommande tema kretsar kring människans förhållande till tid och rum. Med det iscensatta fotografiet rekonstruerar hon verkligheten och undersöker det fiktiva minnet.
Privata samtal är Nygårds Karin Bengtssons andra separatutställning på Galleri Thomas Wallner och har den ensamma människan i fokus. Ensamhet kanske ofta uppfattas som något negativt, något icke självvalt, men utan ensamheten, eller avskildheten, är det nästintill omöjligt att föra ett privat samtal, en inre dialog med sig själv.
Men finns det plats för det privata samtalet i dag? Får vi ens vara privata i en tid då allt ska visas, exponeras, berättas och spridas till så många som möjligt så snabbt som möjligt?
När privata vittnesmål kan delas med hela världen på en sekund, blir vi mindre ensamma då?
I Nygårds Karin Bengtssons nya verk finns bland annat gästen, The Guest, den ensamma seglaren som färdas utan segel, Shoreline, och konstnären som har vänt sina konstverk med baksidan utåt, Private Conversations. Här återfinns även ett hus utan dörr, och en flicka som gömmer en spräckt kruka bakom ryggen. Alla befinner sig i helt olika situationer, men har det gemensamt att de tycks ha lämnat något, och har något ovisst framför sig.
Karaktärerna i Nygårds Karin Bengtssons fotografier tillhör ingen given tid, plats eller identitet, utan verken kan liknas vid speglar som hålls upp framför betraktaren. Berättelserna de bär på förblir fördolda tills de möter betraktarens privata samtal kring bilden.
Nygårds Karin Bengtsson (f. 1972) bor och arbetar i Höganäs och är utbildad vid University of Art and Design (nuvarande Aalto University) i Helsingfors, Finland (MFA, 2003). Hon har tidigare ställt ut på bl.a. Märsta Konsthall, Galleri Thomas Wallner, Fotografiska, Stockholm, Höganäs Museum och Konsthall, Eskilstuna Konstmuseum, Alingsås Konsthall och Helsingfors Konsthall. Hösten 2021 kommer hennes största utställning hittills, Med ryggen mot tiden, att visas på Zornmuseet i Mora. Nygårds Karin Bengtsson har erhållit flera stipendier och utmärkelser och hennes arbeten finns representerade på bl.a. Malmö Konstmuseum, Statens Konstråd, Stockholm Konst, Region Skåne och Örebro Läns Museum. www.nygardskarinbengtsson.com

Shoreline, 2021, pigment print silikonmonterad med glas, 110 x 134 cmThe Cocealment, 2020, C-print silikomonterad med glas, 145 x 172 cm

 

The Broken Pot, 2021, pigment print silikonmonterad med glas, 54 x 70 cm

The House, 2021, pigment print siliconmonterad med glas, 54 x58 cm

Winter, 2021, pigment print silikonmonterad med glas, 145 x 179 cm

NEWS

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4