Current Exhibitions

20180609 - 20180715
Patrik Andiné

Patrik Andiné

Revy

Tid och rum, olja på duk, 55 x 80 cm

Ordet ”revy” är mångbottnat. Dels kan det knytas till återblick, översikt och sammanfattning eller till en uppvisning och parad, men även inbegriper ordet varieté och teaterföreställning.
Revyn, med sitt upplägg av olika sammansatta inslag till en hel föreställning, har en folklig anknytning och är bland många ansedd som ytlig och med en oseriös touch. Skenet bedrar. Med bland annat satir och humor har revyn kunnat nå människor med viktiga tankar och ett allvar.
Utställningen ”Revy” är en sammanfattning av olika verk till en utställning. En del äldre utvalda verk, som funnits kvar likt ofärdiga kapitel, har fått återkomma i ny form.
Porträtt, som uppdiktade rollfigurer, där karaktär och personlighet får växa fram efter hand. Tält i dekorliknande parklandskap och rekvisita i interiörer som teaterscener. Där draperier blir döljande ridåer. Form, färg och ljus – tillsammans med tankar och infall – bildar till slut ett verk med strävan mot ett slags poesi.
Patrik Andiné är född 1968. Han utexaminerades 1995 från Konsthögskolan i Stockholm och finns representerad på bland annat Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Statens Konstråd och Borås Konstmuseum.

Party, olja på duk, 80 x 65

Frusna drömmar, olja på duk, 115 x 105 cm
 

20180609 - 20180715
Nicklas Randau

Nicklas Randau

Atlantis

Atlantis, (grön) 2018, olja på duk, 195 x 270 cm

Atlantis (grön)började som en kadmiumröd målning i olika nyanser. Tunna linjer av blåockra eller ultramarinaska bröt en yta av massiv röd. Så såg målningen ut i några veckor. Vid något tillfälle under dessa veckor läste jag Wislawa Szymborskas samlade dikter och fann en av dessa särskilt träffande. Den beskrev ett tillstånd av allt eller inget. Parallellt beskrev den en plats som verkade ömsom exakt och ömsom diffus. Var dikten en slags fantasi eller var den så träffande på grund av sin dubbelhet? Flera gånger läste jag den och varje gång pånyttföddes igenkänningen, både genom platsbeskrivningen och det mentala tillståndet. Kanske hade jag varit i detta tillstånd eller på denna plats själv? Eller så var det själva ambivalensen i att inte veta om det är en fysisk plats eller ett mentalt tillstånd som skapade igenkänning.
I måleriet upplever jag att detta inte går att särskilja ibland, att det mentala och den fysiska platsen sammanstrålar och genom en intensiv styrka faktiskt är lika. Den är mycket värdefull och skör, denna sammanstrålning.
Färgen släpar långsamt i det att den torkar - den kondenserar ett mentalt tillstånd genom sin fysiska plats

Nicklas Randau är född 1989. Han tar sin masterexamen vid Konsthögskolan i Malmö våren 2017. Han tilldelas Bernadottestipendiet och ställer ut på Konstakademin i Stockholm 2018

Rilke beskriver grått och duvor, 2018, olja på duk, 190 x 210 cm

Atlantis (orange blå), 2018, olja på duk, 240 x 180 cm

 

NEWS

https://www.sydsvenskan.se/2017-12-02/fargen-i-centrum-i-tva-lysande-utstallningar

http://www.ystadsallehanda.se/kultur-o-noje/galleri-thomas-wallner-simris-polyfoni-4/

Read more ...

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4