Current Exhibitions

20210612 - 20210718
Anders Krisár

Anders Krisár

Camera Obscura

June 12 – July 18, 2021

Galleri Thomas Wallner is pleased to present the exhibition Camera Obscura by
Anders Krisár who focuses primarily on sculptural objects and photography. What defines Krisár’s particular worldview is his keen sense of aesthetics, which manages to balance his need to investigate deep-rooted traumas with stringent conceptualism.

Installed in the gallery, Krisár’s Camera Obscura (2020) comprises four large-format analog photographic prints. Each photograph is shot from above, closely framed to show what appears to be his bare torso and a mirror that partially reflects it. Uncannily, this hyperreal torso is a polyester resin impression and a negative object. Look closely at the photographs and the shadows will reveal the reverse of what the eye expects: the rib cage and sternum sink inward where they should protrude and the belly button extends outward to a sharp peak.

Hanging on the wall is a life size copy of this negative torso here carved in black marble and also titled Camera Obscura (2020). This sculpture is situated across from a painting on paper by Krisár’s father Mårten Havalai. It shows a human figure, the head lowered as if in prostration. Thick, expressionist brushstrokes give it palpable weight, but also convey speedy execution—the hands represented by bursts of pigment and the body no more than a few quick passages of brushwork.

Living and breathing alongside the four photographs are four large blocks of cream-colored wax resting on black bases, titled Bronze/Wax (2019–20). Buried inside each block is a bronze cast of the face of the artist’s late mother. The casts, which are connected to an electrical source, heat up and cool down at regular, staggered intervals: one block will be at the highest setting, revealing the serene face beneath an oval pool of translucent amber liquid; one block will have just begun heating, its features not yet fully visible; one will be cooling, the head growing cloudy beneath congealing wax; finally, one will be completely cool, its contents entirely occluded. With the first heating and cooling, the wax blocks will reset in coagulated waves and magma-like pourings, drips, and splatters.

Anders Krisár live and work in Stockholm. He is soon to exhibit at Zuckerman Museum of Art in Atlanta, Georgia and recently exhibited at Dom Museum in Vienna. This spring Krisár was invited to lecture about his art at Harvard University in Boston.
 

Bronze/Wax, 2019-20, Cast bronze, wax, heater, bronze plate, board, rubber electric cable and plug, metal hardware, 81,5 x 81,5 x 16,5 cm, edition 3 + 2 AP

Camera Obscura, 2020, Chromogenic print, mounted to board and framed, 165 x 120 cm, edition 3 + 2 AP

Camera Obscura, 2020, Black marble, 42 x 30 x 10 cm, edition 3 + 2 AP

20210612 - 20210718
Mandi Gavois

Mandi Gavois

Irrbloss

Det är svårt att acceptera att utfallen av våra vanor och institutioner faktiskt kan vara skadliga och är omöjliga att bedöma på lång sikt. Intentioner genomförs, planer sätts i verket, men efterhand så vrids resultaten ur våra händer och vissa utfall blir till sina motsatser. Det som skulle ge välstånd kom att utarma. Det som var brottsligt blev hjältemodigt.
Den civila olydnad som en gång var orsaken till att Henry David Thoreau spärrades in i en fängelsecell när han protesterade mot slaveriet i USA är i dag skälet till att han blivit en ädel förebild. Vad är det mest adekvata tidsspannet som måste passera för att utvärdera vad som egentligen har hänt? Vilken tidshorisont är optimal för att bedöma värdet av våra handlingar? 2 år? 200 år? 2 miljoner år? Och vad ska vi göra under all den tid då vi inte vet vad utfallet kommer att bli?
Ingen kultur kan till fullo kontrollera konsekvenserna av sina handlingar. Strategier och mönster som har planerats för att förbättra den egna utvecklingen kan återvända för att plåga människor och orsaka deras olycka. Bakom varje beslut kan det dölja sig en katastrof.
I Kvarntorp i Närke anlades under andra världskriget ett skifferoljeverk för att bidra till att göra Sverige självförsörjande på drivmedel och energi. Kvarntorpshögen brinner fortfarande i en natur som både har övergett och dolt människans förehavanden. Utfallet av våra handlingar samlar tiden i en intensiv låga som gradvis deformeras och förbrinner under ytan.
Märgelgravarna i södra Sverige grävdes för hand av jordbrukare i slutet av 1800-talet för att förbättra den näringsfattiga jorden med kalkhaltig lera. Men jorden blev istället utmärglad, när den inte tillfördes annan gödsel. Märgeln gav ”rika föräldrar men fattiga barn” och ingreppen i jordbruket upphörde. I dag finns märgelgravarna kvar som oaser i ett landskap som till stora delar sköts av jordbruksmaskiner. Gravarna har återvänt, återförtrollade och vilda, biotopiska oaser från det historiska misslyckandet; mer ”naturliga” än den natur människan velat tämja och organisera.
I praktiken fungerar den kulturella evolutionen just så grymt och slumpartat som den
biologiska. Det finns överlevare och det finns misstag. Vissa kulturer blir ledande, andra underordnar sig, vissa finner nischer, andra går under. Kultur är till stora delar en lagringsförmåga av kunskap. Det gäller för allt levande, inte bara människan. Men mänskliga kulturer särskiljer sig genom att ägna närmast all tid och
förehavanden åt att tolka världen, tolka miljöer, tolka individer och relationer – kulturen hjälper oss att bestämma hur tillfredsställande eller otillfredsställande våra liv är. Detta gör människan intensivt förändringsbenägen.
Insekter är, till skillnad från människor, inte kulturellt förändringssökande. Avgörande förvandlingar pågår i det tysta, och i liten skala, men med stora effekter. Humlans 100 miljoner år gamla förfäder, vid denna tid ännu köttätare, finns bevarade i stelnade bärnstensdroppar, perfekta i sin eviga flygfärd. Vi tänker oss humlor som flygande, pollinerande. Inte att de ska påträffas på marken, döda under en lind. Men humlans lagrade kultur förde henne dit, det näringsrika trädet kan inte försvinna ur fokus även om det också innehåller skadliga gifter, eller om näringen inte räcker åt alla. Humlans kultur tillåter inga egna vägar, inga avbrutna studier, inga retreatveckor för att hitta sig själv. Med varje fallen humla faller hela humlesamhället, eller ingen del av det.

/Håkan Forsell

Rich parents of poor children, 2021, Fotografi (drönare), pigmentprint, diasecmontering, 125 x 93 cm, edition 3 + 1 AP

Rich parents of poor children, 2021, fotografi (drönare), pigmentprint, diasecmontering, 125 x 93 cm, edition 3 + 1 AP

Matter mind, 2021, fotografi (värmekamera), pigmentprint, diasecmontering, 
70 x 52 cm, edition 3 + 1 AP 

NEWS

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4