Norda, Ami

”I rummet vill jag att mina verk ska fungera som påtagliga, nästan verkliga karaktärer som präglar en plats eller ett hem med sin närvaro. Den drabbande och mångbottnade berättelsen är central och nödvändig för mig. Den ska vara som ett knytnävsslag men vacker. Jag vill få betraktaren att bära med sig berättelsen, och på så sätt får den att leva vidare och utvecklas. Jag sätter gärna mina bilder och berättelser i ett tidsmässigt kanske svårplacerat sammanhang för att uppnå allmängiltighet, historielöshet samt evighet - just för att historien är så central och drabbande påtaglig i våra liv. Människor och öden är politik.”

Ami Norda, Juni 2015

Helt och hållet i kärlek
2014
Akryl p å mdf
122 x 180 cm

Den vänstra handen vilar på pappret
2014
Akryl på mdf
122 x 60 cm

Solen har sin gång
2014
Akryl på mdf
30 x 30 cm

De lågande fälten
2014
Akryl på mdf
30 x 30 cm

Mellan stationer
2014
Akryl på mdf
30 x 30 cm


De som var där stod
2014
Akryl på mdf
23 x 23 cm

Hommage
2014
Akryl på mdf
122 x 202 cm

Skorna måste lämnas vid huvudingången
2014
Akryl på mdf
180 x 122 cm

Smycket I
2015
Akryl på mdf
42 x 30 cm

”I Galleri Thomas Wallners mindre rum visar just nu Ami Norda en rad akrylmålningar, vars
extremt grafiska språk jag upplever skapar en distans till betraktaren. Målningarna är som
stillbilder eller filmrutor vilka bär på okända berättelser. Det är som att hamna mitt i
ett sammanhang, bortkopplad från det förflutna och det framtida.”

- ISAC NORDGREN, KB November 2014

Ami Norda är bosatt och verksam i Göteborg, förutom några år i Paris och London. Har studerat film på LCP (London) och på HFF (Göteborg).
Solo utställningar: Galleri Thomas Wallner, Simris (2014), Galleri Anna Thulin, Stockholm (2012).
Grupputställningar på bl. a. Galleri Wadström/Tönnheim (Skanör), Konstepidemin (Göteborg), Liljevalchs samt deltagit i Polyfoni 2 och 3 och Jubileumsutställningen på Galleri Thomas Wallner.

  

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4