Gert Aspelin

Nya målningar

September Song, 2017, oil on canvas, 172 x 350 cm

Lukta, känna, smaka, höra, se, 2014-2017, oil on canvas, 125 x 190 cm

Drömmaterial, 2014, oil on canvas, 45 x 70 cm

Copyright © 2007 Galleri Thomas Wallner.
Images or text on this site may not be reproduced or copied without permission from Galleri Thomas Wallner.
Webbplatsen ligger i Framkant och drivs av SpaceLoops CMS v.3.5.4